PVC dekorativni paneli dimenzija:

900x2000x24

sa UV zaštitom i debljinom pvc lista od 1,2 do 1,5mm

KATALOG