Roto NT okretno-nagibni sistem omogućava okretanje i nagibanje prozorskog krila sa jednim potezom ručice. U sistemu Roto NT, sve unutrašnje komponente su integrisane i povezane preko centralnog sistema za zaključavanje. Sistem nudi visok nivo sigurnosti. Tri ugaona prenosnika zajedno sa zadnjim zaključavanjem predstavljaju standard i efikasnu garanciju protiv provale. Za povećanje bezbednosti, jednostavna prepravka i montaža dodatnih elemenata je moguća na licu mesta.

 DOKUMENTACIJA